SUS.Article

The New
New Business Development Game

Mark Eckhart // Januari 2021

Agile! Wees als organisatie flexibel en wendbaar om de toekomst tegemoet te treden. Het is bijna niet te geloven, want het is vandaag alomtegenwoordig, maar wat hebben we lang moeten wachten als businesswereld voordat het echt van de grond kwam.

The New
New Product
Development Game

In de jaren 80 waren het Nonaka en Takiuchi die in het lijfblad van business en management, The Harvard Business Review, hun waarheid predikten. In hun baanbrekende artikel, The New New Productdevelopment Game, predikten zij een nieuwe logica om tot productontwikjeling te komen (Nonaka & Takiuchi, 198. ). Ontwikkeling als een weg, waarin stap voor stap het deelproduct van afdeling naar afdeling ging moest het ontgelden.

Niet van business naar design, van design naar development, om het uiteindelijk als kant-en-klaar product over te dragen marketing en verkoop. Box in box out met allerlei input/output afhankelijkheden was niet meer van die tijd. Nee, alle disciplines moesten samen optrekken en tegelijk hun input leveren om tot het ideale eindproduct te komen. De sprint-estafette, waarin de een het stokje volledig overdraagt aan de ander, was niet langer het koningsnummer. Een ontwikkelteam leek meer op een rugbyteam, waarin de spelers van het team de bal tijdens een sprint over en weer speelden.

'Stop running the relay race and take up rugby'

'Stop running the relay race and take up rugby (...) as in rugby, the ball gets passed within the team as it moves as a unit up the field'

Nonaka & Takeuchi, HBR (1986)

The Scrum Sprint

In de jaren 90 is het de ICT wereld die het massaal oppakt via Schwaber en Sutherland met in hun kielzog Kent Beck, die deze logica overnemen voor complexe ICT projecten. De grote marathon of de waterval om ICT projecten te managen, was te star om in veranderlijke wereld met een wispelturige klant tot ICT productontwikkeling te komen. De watervalcascade waarin een ICT project wordt gemanaged via scherp afgebakende stappen en verantwoordelijkheden werd een gezamenlijk angstbeeld om je tegen af te zetten. Eerst de requirements (gebruikerswensen) uitzoeken in een gedegen traject van dagen, weken of misschien wel maanden.

Dan het product ontwerpen. Vervolgens ontwikkelen. Dan testen. Om het dan op de markt te zetten. Wat een log proces, waarin elke verandering bijna onmogelijk lijkt, omdat dan het hele proces weer op de schop moet. Terug naar af. Het antwoord van Schwaber en Sutherland was Scrum. Begin met een basisproduct en werk het in een continu reeks van sprints (afgebakende en terugkerend  ontwikkelcycli van weken) steeds een stapje verder uit. No Big Design Upfront, maar begin met een werkend iets om snel feedback te krijgen van de gebruiker en de mogelijkheid om het in een incrementele en iteratieve cyclus verder uit te bouwen.

'Any Scrum without a working product at the end of a sprint is a failed Scrum'

Jeff Sutherland

Wordt vervolgd