SUS for Scaleups

Yes, we hebben de startup-fase overleefd, what’s next?

Yes, ik wil de sprong naar de mainstream markt wagen met SUS!

Yes, we zijn in de volgende ronde. We hebben een trouwe groep van eerste gebruikers. We hebben product dat ook steeds beter wordt. Kunnen we nu op onze lauweren rusten en vooral onze operationele processen verder optimaliseren? Yes, eindelijk rust! Of niet? 

Nee, we zijn er nog lang niet. We moeten nog eerst die beroemde Valley of Death trotseren.

De stap naar een volwassen product en een mainstream market moet worden gemaakt. De grote kloof ‘chasm’ moet worden overbrugd.

Hoe maken we de sprong van de eerste klanten naar een volwassen markt. Daarnaast loert ook de nog concurrentie. We hebben een bewezen businessmodel, dat is niet onopgemerkt gebleven. Help, how to scaleup?

Hoe bouwen we verder aan het product en de markt? Welke nieuwe diensten en doelgroepen? Hoe doen we dat op een agile manier? Hoe blijven we trouw aan onze startup mindset en kunnen tegelijkertijd professionaliseren?

 

Help!
How to scale up?

 

Het antwoord voor de 21e eeuw is SUS! Breng je bestaande en toekomstige business in kaart en bouw op basis van deze stip op de horizon in sprints je product en markt verder uit. Dat ook nog eens op een manier die past in deze tijd met de toolset van gisteren, nu en morgen. Geef elke best practice op het vlak van strategie, tactiek en operaties de plek die het verdient. 

Blijf de concurrentie een stap voor door vast te houden aan je startupmindset. Of laat je jouw blauwe oceaan vertroebelen door copycats en andere kapers op de kust.

SUS the next step

Become a pro with a startup mindset

Moeten we professionaliseren en onze aanvankelijke succesfactor, onze startupmindset, maar bij het grof vuil doen. Nee, beide zijn doorslaggevend om tot de volgende stap te komen. We moeten blijven experimenten om tot vernieuwing van ons product en markt te komen. Dat nieuwe product en die nieuwe markt vraag echter wel om een meer professioneel product. De dagen dat de eerste klanten al blij waren met een basisoplossing en de weeffoutjes op de koop toenamen zijn voorbij. 

Een Scrum+ businesssprint met alle best practices in 1 totaalmethode

Hoe bouwen we ons bestaande product- en marktportfolio uit naar een fullservice product en mainstream market? Kunnen we dat niet vastzetten in een professioneel plan? Nee, een agile benadering blijft cruciaal. Ga uit van het bestaande, maar bouw vervolgens op een iteratieve en incrementele manier jouw diensten en doelgroepen verder uit. Gebruik hiervoor de SUS.Sprint. Een agile benadering die de gehele business meeneemt in de ontwikkelcyclus. Van strategie tot aan operaties, waarin alle belangrijke product- en markttools en -insights de plek krijgen die ze verdienen. Wees up-to-date met slechts 1 totaalraamwerk. SUS is het enige wat je nodig hebt.  

Alle randzaken kunnen we uit handen nemen

Pfff, the next step, alweer al onze energie en aandacht naar de volgende fundingronde. Ook qua legal en HRM moeten we upgraden. Het management heeft misschien ook een upgrade nodig. In SUS hebben we al deze aspecten naadloos geïntegreerd binnen de SUS.Sprint. Als je een upgrade nodig hebt, we bieden de experts en professionals die tijdens jouw sfaleup-reis je kunnen bedienen met advies, funding en eventuele teamuitbreiding. Richt jij je met je team vooral op de hoofdzaak, jouw scaleup verder brengen door je te richten op product- en marktontwikkeling. Dat is ook hoognodig om jouw concurrentievoordeel te behouden en uit te bouwen. 

SUS for Scaleups

Yes, wij gaan de grote sprong wagen

Yes, wij willen weten hoe we met SUS 'the valley of death' te lijf kunnen gaan. Op naar een fullservice product en mainstream market.

Stap 1 is gezet, maar we willen blijven groeien als organisatie. Met welke bestaande en nieuwe diensten en doelgroepen kunnen we the next step zetten met onze business en in onze markt. Wij willen dat graag op een agile manier doen met de nieuwste tools en inzichten. Yes, SUS is our way to go!